FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 16/08/2018 952.83 947.09 964.28 964.28 155.675.840 Mua
2 VNINDEX 15/08/2018 980.45 961.37 982 961.37 170.920.470 Mua
3 VNINDEX 14/08/2018 979.66 974.47 981.42 978.27 149.512.980 Mua
4 VNINDEX 13/08/2018 966.46 963.41 978.04 978.04 177.961.390 Mua
5 VNINDEX 10/08/2018 962.03 955.04 968.47 968.47 171.405.870 Mua
6 VNINDEX 09/08/2018 968.57 963.5 972.52 963.5 155.997.970 Mua
7 VNINDEX 08/08/2018 958.31 956.79 966.27 966.27 140.455.150 Mua
8 VNINDEX 07/08/2018 957.7 953.71 962.02 956.79 138.197.270 Mua
9 VNINDEX 06/08/2018 960.12 955.42 962.99 960.23 153.545.630 Mua
10 VNINDEX 03/08/2018 957.92 953.55 966.1 959.6 166.041.060 Mua
11 VNINDEX 02/08/2018 952.75 942.39 953.55 953.55 197.605.160 Mua
12 VNINDEX 01/08/2018 957.35 949.89 960.05 952.77 180.659.380 Mua
13 VNINDEX 30/07/2018 935.52 935.52 949.73 949.73 184.102.800 Mua
14 VNINDEX 27/07/2018 931.9 928.82 937.23 935.52 163.239.770 Mua
15 VNINDEX 26/07/2018 928.96 920.99 930.32 930.16 175.094.780 Theo dõi
16 VNINDEX 25/07/2018 936.57 927.58 938.33 927.58 201.817.350 Theo dõi
17 VNINDEX 24/07/2018 933.22 926.3 939.07 934.08 169.570.620 Mua
18 VNINDEX 23/07/2018 931.52 930.25 949.14 936.74 189.825.960 Mua
19 VNINDEX 20/07/2018 938.83 930.26 943.97 933.39 178.824.010 Mua
20 VNINDEX 19/07/2018 942.39 939.58 947.07 943.97 166.861.920 Mua