FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 21/11/2018 909.83 907.47 922.56 922.56 118.598.410 Theo dõi
2 VNINDEX 20/11/2018 909.76 909.76 919.02 919.02 126.088.600 Theo dõi
3 VNINDEX 19/11/2018 902.65 898.19 916.06 916.06 123.751.830 Theo dõi
4 VNINDEX 16/11/2018 901.44 894.14 903.21 898.19 142.404.810 Bán
5 VNINDEX 15/11/2018 901.13 892.5 903.83 897.15 134.157.220 Theo dõi
6 VNINDEX 14/11/2018 904.16 898.83 910.58 900.93 124.973.890 Theo dõi
7 VNINDEX 13/11/2018 904.35 903.48 918.12 905.38 132.420.850 Theo dõi
8 VNINDEX 12/11/2018 909.36 903.95 918.99 918.12 109.196.880 Theo dõi
9 VNINDEX 09/11/2018 921.11 914.29 926.28 914.29 130.987.570 Theo dõi
10 VNINDEX 08/11/2018 928.69 922.16 932.86 926.28 136.371.250 Mua
11 VNINDEX 07/11/2018 922.03 915.41 924.6 922.16 126.493.110 Theo dõi
12 VNINDEX 06/11/2018 931 921.93 931.27 922.05 120.323.080 Theo dõi
13 VNINDEX 05/11/2018 920.87 915.77 925.53 925.53 120.636.020 Bán
14 VNINDEX 02/11/2018 911.35 907.96 927.62 924.86 208.306.270 Bán
15 VNINDEX 01/11/2018 915.52 905.73 918.84 907.96 121.537.840 Bán
16 VNINDEX 31/10/2018 894.23 894.23 914.76 914.76 158.835.290 Bán
17 VNINDEX 30/10/2018 881.32 880.85 894.8 888.69 119.442.400 Bán
18 VNINDEX 29/10/2018 895.05 884.92 900.82 888.82 113.190.110 Bán
19 VNINDEX 26/10/2018 918.11 900.82 918.16 900.82 133.196.280 Bán
20 VNINDEX 25/10/2018 902.59 885.34 922.73 910.17 163.267.870 Bán