FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 22/03/2019 984.9 981.3 990.07 988.71 150.078.180 Theo dõi
2 VNINDEX 21/03/2019 1005.12 981.78 1006.37 981.78 182.063.760 Theo dõi
3 VNINDEX 20/03/2019 1002.86 992.02 1003.25 1002.3 179.018.110 Mua
4 VNINDEX 19/03/2019 1013.75 1004.22 1014.51 1006.59 198.651.140 Mua
5 VNINDEX 18/03/2019 1007.92 1007.92 1013.29 1011.86 186.670.940 Mua
6 VNINDEX 15/03/2019 1008.22 1001.1 1008.22 1004.12 205.312.130 Mua
7 VNINDEX 14/03/2019 1006.37 1002.09 1011.39 1008.44 182.462.580 Mua
8 VNINDEX 13/03/2019 1003.75 1003.01 1009.77 1005.41 197.058.820 Mua
9 VNINDEX 12/03/2019 991.14 990.46 1001.32 1001.32 208.193.816 Mua
10 VNINDEX 11/03/2019 983.89 981.44 987.11 984.6 178.656.512 Theo dõi
11 VNINDEX 08/03/2019 987.6 984.48 991.98 985.25 202.508.653 Mua
12 VNINDEX 07/03/2019 995.65 994.03 1004.55 994.03 187.089.470 Mua
13 VNINDEX 06/03/2019 993.01 985.51 994.49 994.49 189.307.770 Mua
14 VNINDEX 05/03/2019 990.08 987.92 1000.25 992.45 242.647.260 Mua
15 VNINDEX 04/03/2019 983.5 983.33 994.46 993.99 208.746.480 Mua
16 VNINDEX 01/03/2019 971.05 970.54 980.82 979.63 147.201.840 Mua
17 VNINDEX 28/02/2019 989.84 965.47 990.25 965.47 197.246.310 Theo dõi
18 VNINDEX 27/02/2019 989.61 988.09 994.46 990.27 204.432.660 Mua
19 VNINDEX 26/02/2019 991.63 979.24 996.44 987.06 209.593.290 Mua
20 VNINDEX 25/02/2019 996.06 992.72 999.9 994.43 192.123.580 Quá mua