FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 18/07/2019 979.16 975.01 979.49 976.05 125.517.600
2 VNINDEX 17/07/2019 981.49 979.05 985.59 982.57 140.183.530 Mua
3 VNINDEX 16/07/2019 975.05 975.05 982.11 982.11 139.907.030 Mua
4 VNINDEX 15/07/2019 975.57 970.93 975.66 972.53 115.972.860 Mua
5 VNINDEX 12/07/2019 980.11 974.32 982.1 975.4 130.374.520 Mua
6 VNINDEX 11/07/2019 976.95 975.03 980.02 978.63 131.912.750 Mua
7 VNINDEX 10/07/2019 971.19 971.19 974.96 973.65 121.222.420 Mua
8 VNINDEX 09/07/2019 965.24 963.05 969.05 969.05 124.746.590 Mua
9 VNINDEX 08/07/2019 972.83 963.84 972.83 966.35 115.286.470 Mua
10 VNINDEX 05/07/2019 972.74 970.16 975.34 975.34 114.333.320 Mua
11 VNINDEX 04/07/2019 961.78 961.65 973.04 973.04 131.414.710 Mua
12 VNINDEX 03/07/2019 960.44 956.91 961.67 960.39 108.615.480 Mua
13 VNINDEX 02/07/2019 964.77 959.8 966.76 961.98 103.140.210 Mua
14 VNINDEX 01/07/2019 958.92 957.66 965.61 965.61 118.824.310 Mua
15 VNINDEX 28/06/2019 944.53 939.12 949.94 949.94 116.719.130 Theo dõi
16 VNINDEX 27/06/2019 959.48 943.11 959.48 943.11 122.024.660 Theo dõi
17 VNINDEX 26/06/2019 958.6 958.38 962.7 959.13 118.961.940 Mua
18 VNINDEX 25/06/2019 961.19 960.06 963.23 960.13 119.504.240 Mua
19 VNINDEX 24/06/2019 960.29 959.8 967.11 962.85 112.075.620 Mua
20 VNINDEX 21/06/2019 962.69 959.12 964.52 959.2 172.690.500 Theo dõi