FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 16/05/2019 976.96 975.69 981.22 975.69 128.644.280 Mua
2 VNINDEX 15/05/2019 967.95 967.95 977.65 975.64 152.163.030 Mua
3 VNINDEX 14/05/2019 952.13 952.13 965.34 965.34 133.450.620 Theo dõi
4 VNINDEX 13/05/2019 952.11 951.76 958.54 958.54 124.137.680 Bán
5 VNINDEX 10/05/2019 950.37 947.85 953.92 952.55 114.421.300 Bán
6 VNINDEX 09/05/2019 950.66 944.91 953.66 947.01 114.337.710 Bán
7 VNINDEX 08/05/2019 950.1 947.86 953.88 951.22 117.642.240 Bán
8 VNINDEX 07/05/2019 961.31 955.42 965.61 957.56 120.967.170 Bán
9 VNINDEX 06/05/2019 964.37 955.41 964.89 957.97 133.333.280 Bán
10 VNINDEX 03/05/2019 976.77 971.75 977.13 974.14 126.861.840 Bán
11 VNINDEX 02/05/2019 978.81 975.51 979.93 978.5 123.641.950 Theo dõi
12 VNINDEX 26/04/2019 972.86 970.73 979.64 979.64 106.880.990 Theo dõi
13 VNINDEX 25/04/2019 976.46 971.92 976.46 974.13 111.265.980 Bán
14 VNINDEX 24/04/2019 969.66 969.66 978.71 976.92 120.984.530 Bán
15 VNINDEX 23/04/2019 964.84 964.35 970.98 968 112.571.910 Bán
16 VNINDEX 22/04/2019 963.78 959.33 966.69 965.86 115.324.520 Bán
17 VNINDEX 19/04/2019 968.27 965.46 971.73 966.21 95.858.930 Bán
18 VNINDEX 18/04/2019 969.5 962.05 973.73 962.3 136.627.800 Bán
19 VNINDEX 17/04/2019 978.21 972.1 980.71 972.1 147.143.680 Bán
20 VNINDEX 16/04/2019 970.87 963.06 978.53 977.17 129.555.720 Theo dõi