FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 18/10/2018 968.93 962.68 971.6 963.47 125.904.200 Bán
2 VNINDEX 17/10/2018 973.14 963.37 975.27 971.6 137.708.130 Bán
3 VNINDEX 16/10/2018 950.36 950.36 963.69 963.37 117.463.420 Bán
4 VNINDEX 15/10/2018 968.8 951.64 970.08 951.64 122.347.660 Bán
5 VNINDEX 12/10/2018 939.2 933.35 970.08 970.08 202.180.250 Bán
6 VNINDEX 11/10/2018 972.21 938.83 993.96 945.89 342.322.780 Bán
7 VNINDEX 10/10/2018 998.66 991.22 999.62 993.96 170.310.580 Bán
8 VNINDEX 09/10/2018 998.7 996.12 1001.87 996.19 178.671.520 Theo dõi
9 VNINDEX 08/10/2018 1003.31 996.12 1008.39 996.12 184.494.660 Theo dõi
10 VNINDEX 05/10/2018 1020.21 1008.39 1023.62 1008.39 204.312.380 Theo dõi
11 VNINDEX 04/10/2018 1024.68 1020.4 1024.68 1023.62 183.493.900 Mua
12 VNINDEX 03/10/2018 1021.08 1016.47 1024.59 1020.4 159.465.930 Mua
13 VNINDEX 02/10/2018 1014.26 1012.88 1021.51 1018.79 203.211.920 Mua
14 VNINDEX 01/10/2018 1019.49 1012.88 1023.87 1012.88 224.079.290 Mua
15 VNINDEX 28/09/2018 1019.34 1015.37 1020.84 1017.13 223.985.030 Mua
16 VNINDEX 27/09/2018 1012.57 1009.61 1017.78 1015.37 180.548.480 Mua
17 VNINDEX 26/09/2018 1008.93 1007.44 1014.86 1009.61 219.304.600 Mua
18 VNINDEX 25/09/2018 1011.94 1008.67 1014.53 1010.74 198.025.710 Mua
19 VNINDEX 24/09/2018 1007.52 1002.97 1011.29 1011.29 169.064.700 Mua
20 VNINDEX 21/09/2018 1006.25 1000.39 1009.1 1002.97 273.217.200 Mua