FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 20/09/2018 995.54 995.54 1004.74 1004.74 178.719.970 Mua
2 VNINDEX 19/09/2018 998.65 993.49 1001.83 995.54 206.153.500 Mua
3 VNINDEX 18/09/2018 983.43 981.89 993.49 993.49 170.931.700 Mua
4 VNINDEX 17/09/2018 990.65 987.02 993.83 987.61 146.418.770 Mua
5 VNINDEX 14/09/2018 987.95 987.95 995.55 991.34 149.515.760 Mua
6 VNINDEX 13/09/2018 987.48 984.92 992.96 987.95 148.460.220 Mua
7 VNINDEX 12/09/2018 990 985.06 994.83 987.01 170.671.340 Mua
8 VNINDEX 11/09/2018 968.41 967.92 985.06 985.06 158.583.090 Mua
9 VNINDEX 10/09/2018 969.74 968.19 974.59 970.34 150.185.940 Bán
10 VNINDEX 07/09/2018 955.5 955.5 969.34 968.9 152.297.190 Bán
11 VNINDEX 06/09/2018 968.37 957.99 970.84 958.19 141.846.580 Theo dõi
12 VNINDEX 05/09/2018 975.05 964.8 978.78 968.44 161.132.000 Theo dõi
13 VNINDEX 04/09/2018 990.79 975.94 992.18 975.94 171.757.470 Theo dõi
14 VNINDEX 31/08/2018 998.55 989.54 1003.06 989.54 162.028.990 Mua
15 VNINDEX 30/08/2018 987.62 983.43 998.07 998.07 154.869.330 Mua
16 VNINDEX 29/08/2018 995.05 987.47 995.19 988.17 147.290.440 Mua
17 VNINDEX 28/08/2018 991.92 989.81 995.29 995.19 160.040.560 Mua
18 VNINDEX 27/08/2018 990.19 987.05 994.54 991.92 172.523.730 Mua
19 VNINDEX 24/08/2018 985.49 982.88 989.21 987.05 154.384.250 Mua
20 VNINDEX 23/08/2018 984.12 982.15 989.45 987.36 136.754.900 Mua