FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 22/08/2019 996.41 993.23 998.67 997.26 126.469.080 Mua
2 VNINDEX 21/08/2019 984.36 983.3 995.44 994.38 144.232.700 Mua
3 VNINDEX 20/08/2019 983.94 981.75 985.35 984.67 118.956.190 Mua
4 VNINDEX 19/08/2019 984.04 979.17 985.48 981.03 105.430.600 Mua
5 VNINDEX 16/08/2019 974.88 974.88 985.61 980 151.279.950 Mua
6 VNINDEX 15/08/2019 958.05 955.76 979.38 979.38 128.985.080 Mua
7 VNINDEX 14/08/2019 975.88 968.91 975.99 968.91 122.392.520 Bán
8 VNINDEX 13/08/2019 972.7 964.03 973.09 966.83 139.224.170 Bán
9 VNINDEX 12/08/2019 975.38 973.22 977.63 975.31 120.706.840 Theo dõi
10 VNINDEX 09/08/2019 976.41 974.33 978.69 974.34 131.092.120 Bán
11 VNINDEX 08/08/2019 965.62 964.21 975.83 975.24 154.965.790 Bán
12 VNINDEX 07/08/2019 967.18 961.64 971.96 965.93 131.692.600 Bán
13 VNINDEX 06/08/2019 960.29 958.39 966.15 964.61 167.670.810 Bán
14 VNINDEX 05/08/2019 988.6 973.15 988.99 973.15 144.946.960 Theo dõi
15 VNINDEX 02/08/2019 987.55 985.69 991.39 991.1 142.533.150 Mua
16 VNINDEX 01/08/2019 993.25 990.88 997.39 997.39 133.147.010 Mua
17 VNINDEX 31/07/2019 986 982.64 993.4 991.66 128.929.120 Mua
18 VNINDEX 30/07/2019 1001.46 986.02 1002.77 986.02 131.365.180 Mua
19 VNINDEX 29/07/2019 994.23 988.29 997.94 997.94 111.671.240 Mua
20 VNINDEX 26/07/2019 994.8 992.97 998.52 993.35 116.208.870 Mua