FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 21/06/2018 979.57 966.28 980.95 969.4 94.207.890 Bán
2 VNINDEX 20/06/2018 957.37 955.61 980.95 980.95 119.588.010 Bán
3 VNINDEX 19/06/2018 972.38 941.57 987.34 962.16 203.038.380 Bán
4 VNINDEX 18/06/2018 1015.56 986.88 1018.98 987.34 145.258.530 Theo dõi
5 VNINDEX 15/06/2018 1012.71 1006.75 1018.95 1016.51 144.810.970 Theo dõi
6 VNINDEX 14/06/2018 1030.53 1015.72 1033.46 1015.72 135.108.620 Theo dõi
7 VNINDEX 13/06/2018 1017.93 1017.93 1030.53 1030.53 94.432.120 Mua
8 VNINDEX 12/06/2018 1033.55 1005.1 1039.02 1020.76 169.615.060 Theo dõi
9 VNINDEX 11/06/2018 1033.55 1029.19 1045.6 1039.02 133.458.700 Mua
10 VNINDEX 08/06/2018 1032.59 1026.94 1039.07 1039.01 123.467.000 Mua
11 VNINDEX 07/06/2018 1038.93 1030.79 1043.71 1036.69 151.572.660 Mua
12 VNINDEX 06/06/2018 1020.97 1012.98 1034.5 1034.5 147.209.700 Mua
13 VNINDEX 05/06/2018 1013.59 1011.59 1025.26 1022.74 171.849.820 Mua
14 VNINDEX 04/06/2018 994.48 992.01 1013.78 1013.78 146.754.440 Theo dõi
15 VNINDEX 01/06/2018 973.67 971.25 995.06 992.87 159.474.900 Bán
16 VNINDEX 31/05/2018 947.96 945.29 975.51 971.25 140.562.780 Bán
17 VNINDEX 30/05/2018 953.41 932.26 953.41 948.5 117.402.280 Bán
18 VNINDEX 29/05/2018 925.89 916 958.96 952.18 155.134.330 Bán
19 VNINDEX 28/05/2018 938.86 927.47 963.9 931.75 190.060.710 Bán
20 VNINDEX 25/05/2018 981.47 963.9 987.56 963.9 122.895.140 Bán