FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 09/09/2019 974.53 972.47 975.03 974.12 100.322.360
2 VNINDEX 06/09/2019 977.83 973.87 978.73 974.08 103.896.060 Bán
3 VNINDEX 05/09/2019 979.83 976.79 981.67 976.79 111.115.040 Bán
4 VNINDEX 04/09/2019 977.97 973.37 979.91 977.63 118.981.750 Bán
5 VNINDEX 03/09/2019 984.06 978.62 985.21 979.36 123.217.580 Bán
6 VNINDEX 30/08/2019 980.25 980.25 984.87 984.06 124.633.770 Mua
7 VNINDEX 29/08/2019 978.17 973.34 978.78 978.59 117.852.010 Theo dõi
8 VNINDEX 28/08/2019 977.1 977.1 981.35 977.26 115.919.870 Theo dõi
9 VNINDEX 27/08/2019 986.33 976.79 988.49 976.79 148.125.050 Theo dõi
10 VNINDEX 26/08/2019 983.8 977 984.61 982.88 149.575.020 Mua
11 VNINDEX 23/08/2019 998.21 990.83 998.21 992.45 117.934.690 Mua
12 VNINDEX 22/08/2019 996.41 993.23 998.67 997.26 126.469.080 Mua
13 VNINDEX 21/08/2019 984.36 983.3 995.44 994.38 144.232.700 Mua
14 VNINDEX 20/08/2019 983.94 981.75 985.35 984.67 118.956.190 Mua
15 VNINDEX 19/08/2019 984.04 979.17 985.48 981.03 105.430.600 Mua
16 VNINDEX 16/08/2019 974.88 974.88 985.61 980 151.279.950 Mua
17 VNINDEX 15/08/2019 958.05 955.76 979.38 979.38 128.985.080 Mua
18 VNINDEX 14/08/2019 975.88 968.91 975.99 968.91 122.392.520 Bán
19 VNINDEX 13/08/2019 972.7 964.03 973.09 966.83 139.224.170 Bán
20 VNINDEX 12/08/2019 975.38 973.22 977.63 975.31 120.706.840 Theo dõi