FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 07/12/2018 956.49 954.82 962.39 958.59 147.777.320 Mua
2 VNINDEX 06/12/2018 954.61 948.44 959.59 954.82 144.514.310 Mua
3 VNINDEX 05/12/2018 950.34 946.97 960.87 957.14 153.813.590 Mua
4 VNINDEX 04/12/2018 952.97 950.89 960.44 958.84 176.957.450 Mua
5 VNINDEX 03/12/2018 937.7 926.54 951.59 951.59 158.649.680 Mua
6 VNINDEX 29/11/2018 934.88 926.79 937.75 926.79 117.296.150 Mua
7 VNINDEX 28/11/2018 923.12 922.03 930.2 930.2 96.437.830 Mua
8 VNINDEX 27/11/2018 925.12 921.03 930.37 923.12 108.892.820 Mua
9 VNINDEX 26/11/2018 915.67 914.43 921.96 921.03 89.018.720 Mua
10 VNINDEX 23/11/2018 923.91 916.87 925.84 917.97 111.368.420 Theo dõi
11 VNINDEX 22/11/2018 924.93 922.02 926.15 924.42 114.153.390 Theo dõi
12 VNINDEX 21/11/2018 909.83 907.47 922.56 922.56 118.598.410 Theo dõi
13 VNINDEX 20/11/2018 909.76 909.76 919.02 919.02 126.088.600 Theo dõi
14 VNINDEX 19/11/2018 902.65 898.19 916.06 916.06 123.751.830 Theo dõi
15 VNINDEX 16/11/2018 901.44 894.14 903.21 898.19 142.404.810 Bán
16 VNINDEX 15/11/2018 901.13 892.5 903.83 897.15 134.157.220 Theo dõi
17 VNINDEX 14/11/2018 904.16 898.83 910.58 900.93 124.973.890 Theo dõi
18 VNINDEX 13/11/2018 904.35 903.48 918.12 905.38 132.420.850 Theo dõi
19 VNINDEX 12/11/2018 909.36 903.95 918.99 918.12 109.196.880 Theo dõi
20 VNINDEX 09/11/2018 921.11 914.29 926.28 914.29 130.987.570 Theo dõi