FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 15/01/2019 901.21 898.92 909.68 909.68 105.437.620 Mua
2 VNINDEX 14/01/2019 903.83 897.18 903.83 901.8 102.708.100 Theo dõi
3 VNINDEX 11/01/2019 899.1 898.3 904.37 902.71 107.318.710 Theo dõi
4 VNINDEX 10/01/2019 897.85 895.17 899.47 898.3 102.028.010 Theo dõi
5 VNINDEX 09/01/2019 890.26 887.44 897.25 896.99 121.362.280 Bán
6 VNINDEX 08/01/2019 891.37 883.67 891.87 887.44 91.184.790 Bán
7 VNINDEX 07/01/2019 890.47 880.9 896.63 889.64 85.681.980 Bán
8 VNINDEX 04/01/2019 872.69 861.85 881.48 880.9 116.476.250 Bán
9 VNINDEX 03/01/2019 889.78 872.12 892.21 878.22 133.569.060 Bán
10 VNINDEX 02/01/2019 900.1 891.1 900.1 891.75 91.260.900 Bán
11 VNINDEX 28/12/2018 903.79 892.54 903.79 892.54 123.484.100 Bán
12 VNINDEX 27/12/2018 904.8 891.75 906.63 900.81 111.801.210 Bán
13 VNINDEX 26/12/2018 896.63 890.86 899.49 891.75 102.676.480 Bán
14 VNINDEX 25/12/2018 893.71 882.17 908.56 897.94 168.188.780 Bán
15 VNINDEX 24/12/2018 910.86 908.56 916.41 908.56 109.136.290 Bán
16 VNINDEX 21/12/2018 911.57 907.88 918.24 912.26 130.617.680 Bán
17 VNINDEX 20/12/2018 915.5 914.18 921.79 918.24 106.758.930 Bán
18 VNINDEX 19/12/2018 926.35 914.55 927.25 919.24 118.697.620 Bán
19 VNINDEX 18/12/2018 933.65 917.03 933.65 927.25 154.471.670 Theo dõi
20 VNINDEX 17/12/2018 948.09 933.65 952.04 933.65 142.727.430 Theo dõi