FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 20/03/2018 1154.48 1154.48 1166.33 1159.39 189.612.780 Mua
2 VNINDEX 19/03/2018 1158.16 1150.19 1165.63 1159.22 221.426.580 Mua
3 VNINDEX 16/03/2018 1144.54 1138.76 1152.52 1150.19 259.663.510 Mua
4 VNINDEX 15/03/2018 1134.51 1129.66 1140.74 1138.76 206.757.410 Mua
5 VNINDEX 14/03/2018 1135.99 1133.31 1142.88 1138.09 222.208.670 Mua
6 VNINDEX 13/03/2018 1126.53 1118.49 1133.31 1133.31 208.056.440 Mua
7 VNINDEX 12/03/2018 1135.37 1123.41 1135.48 1126.29 196.007.230 Mua
8 VNINDEX 09/03/2018 1128.73 1119.18 1135.02 1123.41 205.262.410 Mua
9 VNINDEX 08/03/2018 1112.24 1111.76 1126.35 1124.15 186.293.670 Mua
10 VNINDEX 07/03/2018 1121.99 1103.29 1126.67 1112.26 239.649.590 Mua
11 VNINDEX 06/03/2018 1106.28 1091.67 1120.29 1120.29 210.087.900 Mua
12 VNINDEX 05/03/2018 1129.92 1093.48 1132.69 1093.48 252.480.370 Mua
13 VNINDEX 02/03/2018 1103.16 1103.16 1121.91 1121.21 187.867.230 Mua
14 VNINDEX 01/03/2018 1121.54 1110.92 1129.3 1115.79 206.848.850 Mua
15 VNINDEX 28/02/2018 1110.3 1109.89 1129.89 1121.54 213.021.280 Mua
16 VNINDEX 27/02/2018 1124.03 1106.77 1124.03 1119.61 175.173.280 Mua
17 VNINDEX 26/02/2018 1115.9 1102.85 1127.57 1114.53 221.007.650 Mua
18 VNINDEX 23/02/2018 1086.81 1076.03 1102.85 1102.85 176.860.900 Mua
19 VNINDEX 22/02/2018 1087.15 1074.27 1091.62 1076.03 184.744.120 Mua
20 VNINDEX 21/02/2018 1073.33 1059.73 1092.65 1087.15 164.692.440 Mua