FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 14/12/2017 925.51 923.99 936.29 935.85 153.866.350 Theo dõi
2 VNINDEX 13/12/2017 932.05 922.97 932.48 924.4 124.212.210 Bán
3 VNINDEX 12/12/2017 927.67 895.73 931.12 927.25 224.964.010 Bán
4 VNINDEX 11/12/2017 930.17 917.45 940.16 917.45 169.874.880 Theo dõi
5 VNINDEX 08/12/2017 938.41 930.29 944.75 940.16 152.865.680 Theo dõi
6 VNINDEX 07/12/2017 950.23 932.68 954.24 938.65 162.666.510 Theo dõi
7 VNINDEX 06/12/2017 950.21 932.64 953.3 947.64 224.850.640 Mua
8 VNINDEX 05/12/2017 972.28 953.3 974.8 953.3 236.933.350 Mua
9 VNINDEX 04/12/2017 962.47 960.33 972.53 970.02 251.877.270 Quá mua
10 VNINDEX 01/12/2017 952.76 949.93 960.33 960.33 203.815.960 Quá mua
11 VNINDEX 30/11/2017 956.17 949.93 960.11 949.93 224.800.960 Quá mua
12 VNINDEX 29/11/2017 943.46 940.4 952.14 952.14 205.905.090 Quá mua
13 VNINDEX 28/11/2017 939.1 933.59 943.45 941.21 323.513.450 Quá mua
14 VNINDEX 27/11/2017 933.38 931.29 947.06 938.61 225.686.210 Quá mua
15 VNINDEX 24/11/2017 930.52 924.65 937.54 935.57 199.567.030 Quá mua
16 VNINDEX 23/11/2017 938.31 927 943.15 933.7 204.977.410 Quá mua
17 VNINDEX 22/11/2017 921.13 918.3 932.66 932.66 181.118.270 Quá mua
18 VNINDEX 21/11/2017 907.51 903.55 929.89 918.3 207.029.980 Quá mua
19 VNINDEX 20/11/2017 890.34 889.55 903.55 903.55 144.889.070 Quá mua
20 VNINDEX 17/11/2017 893.99 886.86 898.11 890.69 166.298.700 Quá mua