FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 26/09/2019 988.7 986.35 991.66 990.75 130.618.890 Mua
2 VNINDEX 25/09/2019 985.96 983.06 989.18 987.3 119.403.710 Mua
3 VNINDEX 24/09/2019 986.33 984.94 991.36 988.13 117.458.820 Mua
4 VNINDEX 23/09/2019 991.75 985.75 993.98 985.75 138.429.730 Mua
5 VNINDEX 20/09/2019 997.6 990.36 998.56 990.36 164.504.810 Mua
6 VNINDEX 19/09/2019 995.49 990.55 997.2 997.1 137.497.260 Mua
7 VNINDEX 18/09/2019 995.75 993.94 998.4 995.15 137.241.260 Mua
8 VNINDEX 17/09/2019 990.06 986.96 996.74 996.74 140.193.280 Mua
9 VNINDEX 16/09/2019 987.07 986.72 992.6 989.86 135.179.690 Mua
10 VNINDEX 13/09/2019 976.07 975.95 987.22 987.22 142.334.760 Theo dõi
11 VNINDEX 12/09/2019 972.39 969.31 976.07 976.07 120.393.640 Bán
12 VNINDEX 11/09/2019 969.59 967.14 973.13 969.31 93.331.090 Bán
13 VNINDEX 10/09/2019 974.62 968.36 977.44 970.26 124.074.130 Bán
14 VNINDEX 09/09/2019 974.53 972.47 975.03 974.12 100.322.360 Bán
15 VNINDEX 06/09/2019 977.83 973.87 978.73 974.08 103.896.060 Bán
16 VNINDEX 05/09/2019 979.83 976.79 981.67 976.79 111.115.040 Bán
17 VNINDEX 04/09/2019 977.97 973.37 979.91 977.63 118.981.750 Bán
18 VNINDEX 03/09/2019 984.06 978.62 985.21 979.36 123.217.580 Bán
19 VNINDEX 30/08/2019 980.25 980.25 984.87 984.06 124.633.770 Mua
20 VNINDEX 29/08/2019 978.17 973.34 978.78 978.59 117.852.010 Theo dõi