FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 22/01/2018 1066.86 1062.07 1088.05 1087.42 245.828.390 Mua
2 VNINDEX 19/01/2018 1054.33 1050.25 1067.21 1062.07 278.991.720 Mua
3 VNINDEX 18/01/2018 1028.76 1020.01 1050.25 1050.25 255.862.000 Mua
4 VNINDEX 17/01/2018 1061.98 1034.69 1064.77 1034.69 292.935.050 Mua
5 VNINDEX 16/01/2018 1059.36 1052.43 1065.39 1062.96 293.639.170 Quá mua
6 VNINDEX 15/01/2018 1049.91 1043.15 1063.47 1063.47 256.162.550 Quá mua
7 VNINDEX 12/01/2018 1050.17 1046.38 1057.88 1050.11 320.360.390 Quá mua
8 VNINDEX 11/01/2018 1037.03 1031.13 1049.73 1048.17 287.475.230 Quá mua
9 VNINDEX 10/01/2018 1034.64 1033.01 1045.63 1038.11 341.357.050 Quá mua
10 VNINDEX 09/01/2018 1027.14 1017.86 1033.56 1033.56 290.084.770 Mua
11 VNINDEX 08/01/2018 1011.36 1004.89 1022.9 1022.9 234.755.510 Mua
12 VNINDEX 05/01/2018 1020.34 1010.65 1020.6 1012.65 265.519.370 Mua
13 VNINDEX 04/01/2018 1009.37 1005.67 1019.75 1019.75 235.169.670 Quá mua
14 VNINDEX 03/01/2018 999.86 995.77 1010.21 1005.67 212.432.620 Mua
15 VNINDEX 02/01/2018 986.05 984.24 996.18 995.77 172.887.390 Mua
16 VNINDEX 29/12/2017 978.39 976.33 990.1 984.24 180.745.040 Mua
17 VNINDEX 28/12/2017 970.63 967.73 978.65 976.72 143.823.500 Mua
18 VNINDEX 27/12/2017 969.72 965.18 972.6 968.46 177.579.850 Mua
19 VNINDEX 26/12/2017 960.32 957.24 965.93 965.93 133.958.700 Mua
20 VNINDEX 25/12/2017 954.28 952.32 958.57 958.31 116.010.980 Mua