FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về SILVER

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.SILVER 22/05/2017 16.87 16.84 17.21 17.191 Mua
2 DITIES.SILVER 19/05/2017 16.662 16.62 16.81 16.775 Mua
3 DITIES.SILVER 18/05/2017 16.89 16.43 16.945 16.67 Mua
4 DITIES.SILVER 17/05/2017 16.85 16.755 17.035 16.906 Theo dõi
5 DITIES.SILVER 16/05/2017 16.63 16.61 16.865 16.747 Theo dõi
6 DITIES.SILVER 15/05/2017 16.46 16.41 16.815 16.603 Bán
7 DITIES.SILVER 12/05/2017 16.335 16.317 16.458 16.403 Bán
8 DITIES.SILVER 11/05/2017 16.205 16.165 16.39 16.265 Bán
9 DITIES.SILVER 10/05/2017 16.18 16.145 16.345 16.207 Bán
10 DITIES.SILVER 09/05/2017 16.235 16.06 16.315 16.067 Bán
11 DITIES.SILVER 08/05/2017 16.31 16.23 16.455 16.258 Bán
12 DITIES.SILVER 05/05/2017 16.41 16.271 16.562 16.38 Bán
13 DITIES.SILVER 04/05/2017 16.485 16.215 16.645 16.303 Bán
14 DITIES.SILVER 03/05/2017 16.855 16.415 16.895 16.546 Bán
15 DITIES.SILVER 02/05/2017 16.88 16.8 17.015 16.831 Bán
16 DITIES.SILVER 01/05/2017 17.24 16.81 17.29 16.842 Bán
17 DITIES.SILVER 28/04/2017 17.339 17.278 17.463 17.288 Bán
18 DITIES.SILVER 27/04/2017 17.495 17.283 17.537 17.34 Bán
19 DITIES.SILVER 26/04/2017 17.668 17.568 17.681 17.629 Bán
20 DITIES.SILVER 25/04/2017 18.019 17.607 18.043 17.669 Bán
21 DITIES.SILVER 24/04/2017 17.92 17.828 17.97 17.894 Bán
22 DITIES.SILVER 21/04/2017 17.995 17.785 18.02 17.856 Theo dõi
23 DITIES.SILVER 20/04/2017 18.19 18.12 18.22 18.17 Theo dõi
24 DITIES.SILVER 19/04/2017 18.3 18.085 18.325 18.162 Theo dõi
25 DITIES.SILVER 18/04/2017 18.37 18.34 18.43 18.41 Mua
26 DITIES.SILVER 17/04/2017 18.585 18.37 18.655 18.514 Mua
27 DITIES.SILVER 16/04/2017 18.58 18.56 18.63 18.62 Mua
28 DITIES.SILVER 14/04/2017 18.545 18.545 18.545 18.545 Mua
29 DITIES.SILVER 13/04/2017 18.51 18.415 18.605 18.51 Mua
30 DITIES.SILVER 12/04/2017 18.35 18.245 18.585 18.3 Mua
31 DITIES.SILVER 11/04/2017 17.95 17.91 18.345 18.254 Mua
32 DITIES.SILVER 10/04/2017 17.93 17.735 18.025 17.915 Bán
33 DITIES.SILVER 09/04/2017 17.992 17.93 18.023 17.992 Theo dõi
34 DITIES.SILVER 07/04/2017 18.25 17.865 18.49 18.151 Mua
35 DITIES.SILVER 06/04/2017 18.295 18.165 18.355 18.246 Mua
36 DITIES.SILVER 05/04/2017 18.32 18.145 18.325 18.187 Mua
37 DITIES.SILVER 04/04/2017 18.305 18.21 18.43 18.323 Mua
38 DITIES.SILVER 03/04/2017 18.265 18.09 18.29 18.212 Mua
39 DITIES.SILVER 02/04/2017 18.28 18.237 18.28 18.237 Mua
40 DITIES.SILVER 31/03/2017 18.135 18.06 18.29 18.256 Mua
41 DITIES.SILVER 30/03/2017 18.25 18.07 18.315 18.206 Mua
42 DITIES.SILVER 29/03/2017 18.205 18.055 18.275 18.252 Mua
43 DITIES.SILVER 28/03/2017 18.12 18.025 18.26 18.252 Mua
44 DITIES.SILVER 27/03/2017 17.805 17.78 18.15 18.108 Mua
45 DITIES.SILVER 26/03/2017 17.8 17.8 17.883 17.855 Mua
46 DITIES.SILVER 24/03/2017 17.595 17.54 17.8 17.748 Mua
47 DITIES.SILVER 23/03/2017 17.555 17.525 17.71 17.593 Mua
48 DITIES.SILVER 22/03/2017 17.565 17.46 17.605 17.578 Mua
49 DITIES.SILVER 21/03/2017 17.445 17.34 17.62 17.583 Mua
50 DITIES.SILVER 20/03/2017 17.425 17.365 17.475 17.438 Mua
51 DITIES.SILVER 19/03/2017 17.415 17.398 17.43 17.428 Mua
52 DITIES.SILVER 23/02/2017 17.998 17.973 18.017 17.987 Mua
53 DITIES.SILVER 10/01/2017 16.627 16.572 16.74 16.642 Mua
54 DITIES.SILVER 06/01/2017 16.635 16.26 16.715 16.519 Mua
55 DITIES.SILVER 05/01/2017 16.495 16.455 16.76 16.637 Mua
56 DITIES.SILVER 04/01/2017 16.345 16.3 16.57 16.552 Mua
57 DITIES.SILVER 03/01/2017 15.97 15.935 16.55 16.409 Mua
58 DITIES.SILVER 02/01/2017 15.985 15.968 16.027 16.015 Theo dõi
59 DITIES.SILVER 30/12/2016 16.225 15.88 16.345 15.989 Bán
60 DITIES.SILVER 29/12/2016 16.08 16.04 16.31 16.218 Theo dõi
61 DITIES.SILVER 28/12/2016 16.01 15.865 16.14 16.038 Bán
62 DITIES.SILVER 27/12/2016 15.805 15.755 16.105 15.989 Bán
63 DITIES.SILVER 26/12/2016 15.828 15.817 15.867 15.825 Bán
64 DITIES.SILVER 23/12/2016 15.855 15.735 15.9 15.759 Quá bán
65 DITIES.SILVER 22/12/2016 16 15.815 16.085 15.871 Quá bán
66 DITIES.SILVER 21/12/2016 16.15 15.95 16.24 15.979 Quá bán
67 DITIES.SILVER 20/12/2016 16.015 15.675 16.165 16.117 Quá bán
68 DITIES.SILVER 19/12/2016 16.12 15.955 16.265 16.089 Quá bán
69 DITIES.SILVER 18/12/2016 16.145 16.14 16.172 16.163 Quá bán
70 DITIES.SILVER 16/12/2016 15.99 15.975 16.33 16.215 Quá bán
71 DITIES.SILVER 15/12/2016 16.855 15.925 17 15.958 Quá bán
72 DITIES.SILVER 14/12/2016 16.965 16.805 17.29 17.221 Quá bán
73 DITIES.SILVER 13/12/2016 17.13 16.83 17.23 16.977 Quá bán
74 DITIES.SILVER 12/12/2016 16.915 16.735 17.265 17.187 Quá bán
75 DITIES.SILVER 11/12/2016 16.932 16.9 16.973 16.968 Quá bán
76 DITIES.SILVER 09/12/2016 16.98 16.82 17.02 16.897 Quá bán
77 DITIES.SILVER 08/12/2016 17.1 16.995 17.11 17.025 Quá bán