FeStock

Tin tức

Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì

Để giao dịch mua bán được chứng khoán trên thị trường các bạn cần biết được 4 loại lệnh cơ bản sau: 

Thị trường chứng khoán chia ra 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM. Mỗi sàn có một vài khác biệt nhỏ trong giao dịch như các phiên giao dịch, biên độ dao động trong ngày và thời gian hoạt động.

Sàn HOSE được chia làm 3 phiên giao dịch: 

Phiên 1: từ 9h - 9h15 được gọi là phiên mở cửa.

Phiên 2: từ 9h15 - 11h30 và 13h - 14h30 được gọi là phiên khớp lệnh liên tục

Phiên 3: từ 14h30 - 14h45 được gọi là phiên đóng cửa để xác định giá tham chiếu cho ngày hôm sau

Lệnh giới hạn (Limit order - LO): là lệnh mua bán với giá xác định. Lệnh sẽ được khớp khi giá khớp nhỏ hơn hoặc bằng giá mua (đối với lệnh mua) hoặc giá khớp lớn hơn và bằng giá bán (đối với lệnh bán). Ví dụ: bạn ra chợ chỉ muốn mua 1 con gà với giá 150.000/1 con nếu có ai bán thấp hơn hoặc bằng giá bạn mới mua. Tương tự bạn muốn bán 1 con gà với giá 170.000 / 1 con nếu có ai mua cao hơn hoặc bằng giá đó bạn mới bán. Lệnh LO có thể dùng trong cả 3 phiên giao dịch.

Lệnh ATO (At The Opening order): là lệnh mua bán bằng mọi giá trong khoảng giá sàn và giá trần. ATO tương đương với lệnh LO mua bằng giá trần và bán bằng giá sàn. Tuy nhiên lệnh ATO được ưu tiên khớp trước. Lệnh ATO chỉ dùng ở phiên 1 đợt mở cửa

Lệnh ATC (At The Closing order): giống như lệnh ATO nhưng được áp dụng ở phiên 3 đợt đóng cửa.

Lệnh thị trường (Market price order - MP):

    - Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất, hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Vi dụ: Bạn ra chợ và sẽ mua 1 con gà với ai bán với giá thấp nhất, hoặc bạn sẽ bán con gà của mình cho ai trả giá cao nhất.

   - Lệnh thị trường chỉ được sử dụng trong phiên 2 đợt giao dịch khớp lệnh liên tục.

Chúc các bạn đầu tư thành công!

Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

FeStock.net – Fast and easy for everyone.
Điện thoại / Facebook / Viber / ZaLo: 0902.158.247
Email: festock.net@gmail.com
Website: festock.net

 

FeStock.net