FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 17/07/2018 905.32 902.02 921.27 921.27 136.242.170 Theo dõi
2 VNINDEX 16/07/2018 914.22 905.27 917.63 911.11 110.781.560 Bán
3 VNINDEX 13/07/2018 904.8 898.51 912.53 909.72 121.908.930 Bán
4 VNINDEX 12/07/2018 891.21 884.75 905.72 898.51 89.716.000 Bán
5 VNINDEX 11/07/2018 898.08 885.09 911.12 893.16 138.011.210 Bán
6 VNINDEX 10/07/2018 919.44 911.12 921.96 911.12 93.023.180 Bán
7 VNINDEX 09/07/2018 922.72 915.12 929.5 915.12 106.129.140 Bán
8 VNINDEX 06/07/2018 891.16 884.99 921.75 917.51 141.558.410 Bán
9 VNINDEX 05/07/2018 914.48 892.67 921.85 899.4 127.300.890 Bán
10 VNINDEX 04/07/2018 904.34 890.83 914.99 914.99 115.037.000 Bán
11 VNINDEX 03/07/2018 945.87 906.01 947.15 906.01 160.959.140 Bán
12 VNINDEX 02/07/2018 955.18 932.66 960.78 947.15 141.985.480 Bán
13 VNINDEX 29/06/2018 955.64 950.48 962.93 960.78 109.959.300 Bán
14 VNINDEX 28/06/2018 964.76 954.46 976.12 957.35 130.092.940 Bán
15 VNINDEX 27/06/2018 981.44 968.91 984.46 968.91 126.478.720 Bán
16 VNINDEX 26/06/2018 977.78 970.75 990.52 983.02 114.848.880 Bán
17 VNINDEX 25/06/2018 997.34 983.17 997.34 990.52 118.141.460 Bán
18 VNINDEX 22/06/2018 963.89 959.91 983.57 983.17 102.386.330 Bán
19 VNINDEX 21/06/2018 979.57 966.28 980.95 969.4 94.207.890 Bán
20 VNINDEX 20/06/2018 957.37 955.61 980.95 980.95 119.588.010 Bán