FeStock

Hệ thống FeStock

FeStock là hệ thống nhận định đầu tư chứng khoán hiệu quả. Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng là sự tổng hợp các chỉ báo kỹ thuật và cơ bản nâng cao kết hợp với phương pháp “Machine Learning” tiên tiến. Phần mềm đưa ra khuyến nghị cơ bản dựa trên các mức “Xếp hạng” doanh nghiệp theo các tiêu chí phù hợp trong đầu tư chứng khoán. FeStock đưa ra các khuyến nghị mua bán nhanh chóng và dễ dàng sử dụng cho tất cả các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiến lược hoạt động của hệ thống

Hệ thống FeStock hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi “Phương pháp đầu tư hiệu quả” FeStock đặt tiêu chí hiệu quả lên hàng đầu, nhanh nhạy với những biến động thay đổi xu hướng của thị trường và từng mã cổ phiếu để đưa ra những khuyến nghị kịp thời. FeStock kết hợp phương pháp phân tích kỹ thuật chuyên sâu, phân tích cơ bản và phương pháp “Machine Learning” để đưa ra các khuyến nghị chính xác giúp nhà đầu tư dễ dàng giao dịch. Festock giúp mang lại mức lợi nhuận tối đa và tối thiểu hóa rủi ro cho nhà đầu tư.

Giá trị mang lại

Hệ thống đầu tư FeStock cung cấp phương pháp đầu tư hiệu quả giúp nhà đầu tư cải thiện kết quả đầu tư hiện tại và thu được lợi nhuận cao một cách bền vững.

Hệ thống đầu tư FeStock đưa ra các khuyến nghị mua, bán nhanh chóng và dễ dàng sử dụng, giúp nhà đầu tư không bị ảnh hưởng tâm lý khi giao dịch.

Liên hệ

Bộ phận tư vấn đầu tư

Mobile: 0902158247

Email: festock.net@gmail.com

Đang trong quá trình xin giấy phép, mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo